Bergen Point Babylon NY Bat Mitzvah photographer

Bergen Point Babylon NY Bat Mitzvah photographer

Location: 69 Bergen Ave, West Babylon, NY 11704.

Keywords: Babylon (18), Bat Mitzvah (138), Bat Mitzvah dress (27), Bat Mitzvah portrait (156).