Bergen Point Babylon NY Bat Mitzvah photographer

Bergen Point Babylon NY Bat Mitzvah photographer

Location: 69 Bergen Ave, West Babylon, NY 11704.

Keywords: Babylon (6), Bat Mitzvah (50), Bat Mitzvah dress (12), Bat Mitzvah portrait (62).