Bergen Point Babylon NY Bat Mitzvah photographer

Bergen Point Babylon NY Bat Mitzvah photographer

Location: 69 Bergen Ave, West Babylon, NY 11704.

Keywords: Babylon (6), Bat Mitzvah (48), Bat Mitzvah dress (9), Bat Mitzvah portrait (59).